LKAB - Relocation of Kiruna

En digital identitet för att flytta Kiruna

Design av digitala identitet och plattformar

LKAB stod inför många utmaningar när de skulle flytta Kiruna stad - en av dem var de krav som flytten ställde på den digital kommunikationen. Tillsammans konstaterade vi att varumärket behövde vara mer interaktivt, då den digitala miljön är i ständig utveckling med många olika typer av dagliga användare som har behov av tydlig kommunikation.

Vi tog fram en digital identitet som möter de höga krav som ställs och applicerade identiteten på LKAB:s digitala plattformar.

Fotografi på en LKAB tåg med järnmalm

En identitet sprungen ur berget

Vi började med göra ordentlig research om LKAB som organisation. Det vi lärde oss använde vi för att ta fram tre grundläggande designprinciper, vars uppgift var att styra vårt arbete när vi arbetade vidare med identiteten och de digitala plattformarna.

Montage med en slogan
Montage med två laptop som visar järnmalm
Montage med två telefoner som visar företagsinformation
Montage som visar en digital produkts kroppsspråk

Ett UX omtag på de digitala plattformarna

Utifrån den digitala identiteten påbörjade vi arbetet med att göra om de existerande plattformar samtidigt som vi även började designa nya. Här var fokuset på användarna i form av UX Design och Research i syfte att skapa bästa möjliga användarupplevelse samtidigt som vi mötte de bakomliggande affärsbehoven.

Montage som visar document av gruv maskiner

En identitet - många användarupplevelser

Identiteten skulle tillgodose många plattformar med ofta vitt skilda användarbehov. För att lösa detta problem arbetade vi nära både LKAB och användarna för att skapa största möjliga nytta i plattformarna.

Skärmdump från LKAB hemsida
Skärmdump från LKAB hemsida
Skärmdump från LKAB hemsida för tablet
Skärmdump från LKAB hemsida för mobiltelefon
Skärmdump från LKAB hemsida för desktop

Resultatet

En tidlös identitet för LKAB som sätter det digitala först och främst tillsammans med nya användarcentrerade digitala plattformar.

Koncernwebb Samhällsomvandlingen
Linus Lennstrand, VD Osynlig AB

Vill du veta mer om våra uppdrag?

Prata med Linus Lennstrand, VD