Ett responsivt universitet

När Mittuniversitetets externa webbplats byggdes om stod responsivitet och användbarhet i fokus.

Nästa sektion

Bakgrund

10-årsjubilerande Mittuniversitetet anlitade Osynlig som designpartner i samband med att deras externa webbplats skulle byggas om och bli responsiv. Osynligs roll innefattade webbstrategisk rådgivning, interaktions- och gränssnittsdesign, användbarhets- och tillgänglighetskonsultation samt frontend-utveckling.

Lösning

Utifrån en förstudie och genomförd effektkartläggning arbetades en ny innehållsstruktur samt nya sidmallar anpassade efter användarnas behov fram. Dessa förankrades, användningstestades och vidareutvecklades tillsammans med strategiskt sammansatta referensgrupper. Webbplatsens digitala identitet tog avstamp i befintlig grafisk profil och vidareutvecklade den mot de digitala kanalerna. Tekniken och övergripande projektledning stod våra kompisar på Knowit Norrland för. Lösningens tekniska plattform är EPiServer.

Resultat

Den nya webbplatsen upplevs, enligt genomförda undersökningar, av besökarna som avsevärt enklare att navigera i och ger en mer positiv bild av universitetet. Löpande arbete pågår där bland annat en jubileumswebb producerats för att uppmärksamma universitetets historia och framtidsvisioner.

Mittuniversitetets stora utbud av distanskurser ger studenter möjlighet att bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetets webbplatser är viktiga stöd för studenterna

Responsiv på riktigt

Genom att skapa en dynamisk webbplats där innehållet utgår från målgruppernas behov i respektive enhet, inte teknikens krav skapas bättre användarupplevelser.

Screen före device

Varje enhet har sitt unika sidhuvud, anpassat utifrån användarnas behov och testat på de prioriterade målgrupperna.

En dynamisk startsida

Startsidan är uppbyggd i smarta block som håller ihop användarupplevelsen, och ger redaktörerna många ytor att arbeta med.

Inblick i processen

 • <p>De största och mest komplexa sidtyperna interaktionsdesignades och testades i olika skärmupplösningar. Här ser vi interaktionsdesign för sökfunktion och utbildningskatalog.</p>

  De största och mest komplexa sidtyperna interaktionsdesignades och testades i olika skärmupplösningar. Här ser vi interaktionsdesign för sökfunktion och utbildningskatalog.

 • <p>Utbildningsmodulen ger besökare som inte vet exakt vad de vill studera en möjlighet att på ett visuellt sätt bläddra sig genom Mittuniversitetets utbildningsutbud via tydliga kategorier.</p>

  Utbildningsmodulen ger besökare som inte vet exakt vad de vill studera en möjlighet att på ett visuellt sätt bläddra sig genom Mittuniversitetets utbildningsutbud via tydliga kategorier.

 • <p>För den som vet vad de letar efter finns en ny avancerad filtrering för kurser och program.</p>

  För den som vet vad de letar efter finns en ny avancerad filtrering för kurser och program.

 • <p>Universitetets digitala identitet tog avstamp i den grafiska profilen och kompletterades med unika ikoner, bland annat för att förtydliga och visualisera Mittuniversitetets breda utbildningsutbud.</p>

  Universitetets digitala identitet tog avstamp i den grafiska profilen och kompletterades med unika ikoner, bland annat för att förtydliga och visualisera Mittuniversitetets breda utbildningsutbud.

Vår roll i uppdraget

 • Förstå användaren

  • Sidstruktur
  • Prototyper
 • Koncept & design

  • Digital identitet
  • Konceptutveckling
  • Wireframes
  • Gränssnittsdesign
  • Användningstester
 • Utveckling

  • Programmering
  • Vidareutveckling

Vill du jobba med oss?

Vad kul, låt oss börja direkt!

Kontakta oss