Skogsvinge - En skoglig e-tjänst

En skoglig e-tjänst

En innovativ tjänst som förenklar skogsägarens vardag.

Skogsvinge är en e-tjänst för alla som äger skog. Här kan skogsägaren hantera allt som har med sin skog att göra: följa beställda skogsvårdsåtgärder, ta del av intäkter och utgifter, beställa tjänster och få personlig hjälp av en skogsrådgivare.

Målet är att alla som äger skog enkelt ska kunna sköta om den, genom mobilen, datorn eller surfplattan. När och var som helst. Skogsvinge är en helt kostnadsfri tjänst. Äger du skog är det bara att börja använda tjänsten. Du loggar tryggt in med din elegitimation.

En innovativ tjänst som förenklar skogsägarens vardag

Osynlig har haft rollen som UX-designer i projektet. Vi har tagit fram en digital designstrategi utifrån användarprofiler och önskade leverabler. Därefter har vi designat tjänstens flöden. Vi har även utformat och utfört tester under arbetets gång. Vår leverans har sträckt sig till och med frontendutveckling.

Fotografi på en man med motorsåg
Montage med en telefon som visar statistik

Visualisering med laserdata

Med hjälp av avancerad luftburen laserskanning har SCA Skog utvecklat metoder för att ta fram skogsdata med extremt hög precision. Detaljerade uppgifter om exempelvis trädhöjd, virkesförråd, terrängens beskaffenhet kan fås framur den data som laserskanningen levererar. Visualiseringarna av skogsfastigheter i Skogsvinge är så nära ett riktigt besök i skogen det går att komma. Ibland ännu närmare. Därför ger de ett minst lika detaljerat underlag för planering och uppföljning av åtgärder som ett besök i skogen.

  • 31B744
  • EE008B

Alla skogsaffärer på ett ställe

Eftersom alla data om dina skogsfastigheter samlas i Skogsvinge kan tjänsten ge en komplett och samlad bild av dina skogsaffärer. Skogsvinge visar totala intäkter och gör det möjligt att ner på detaljnivå se vilka trädslag, sortiment och kontrakt som ligger bakom intäkterna.

I Skogsvinge finns dessutom information om alla inkomster och utgifter som är kopplade till kontrakt. Ordning och reda vid bokföring och i deklarationstider med andra ord.

Montage med enheter i olika storlekar som presenterar tjänsten

Funktionell design för användaren

Här kan skogsägaren hantera allt som har med sin skog att göra: följa beställda skogsvårdsåtgärder, ta del av intäkter och utgifter, beställa tjänster och få personlig hjälp av en skogsrådgivare.

Skärmdump från tjänsten
Skärmdump från tjänsten

SCA Skog och Osynlig

SCA är Europas största privata skogsägare med en total areal på 2,6 miljoner hektar skogsmark. SCA Skog förvaltar och försörjer SCAs industrier i norra Sverige med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare. Tillsammans med SCA Skog har vi tagit fram Skogsvinge som är den nya tidens digitala tjänst för alla som äger skog. Uppdraget är ett samarbete med flera aktörer. Tjänsten är lanserad i en första version som fått ett mycket gott mottagande. Utvecklingsarbetet fortgår ännu intensivt med nya önskade funktioner och utvecklade flöden.

Linus Lennstrand, VD Osynlig AB

Vill du veta mer om våra uppdrag?

Prata med Linus Lennstrand, VD