Socialt intranät för CSN

Användarna stod i centrum när vi utvecklade ett nytt socialt intranät tillsammans med CSN.

Nästa sektion

Bakgrund

CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd och hemutrustningslån. När ett nytt socialt intranät skulle produceras fick vi i uppdrag att fånga användarnas krav, arbeta med innehållsstrukturen, konceptet och designen.

Genomförande

Arbetet inleddes med en analys- och kravfångstfas. Genom ett antal workshops definierades syftet, önskade effekter samt vilka intressenter som finns. Intressenternas behov identifierades därefter genom intervjuer, fokusgrupper samt medlyssning. Arbetet drevs av Frontwalker och Osynlig bevakade användarnas perspektiv. Hela processen skedde i ett nära samarbete med CSN i form av en gemensam projektgrupp.

Utifrån resultatet skapades sedan tydliga user stories som kopplades mot effektmål och syftet. En innehållsstrategi arbetades fram vilket resulterade i en i stora drag helt reviderad sidstruktur. Denna användningstestades inom organisationen tills den kändes tillräckligt tydlig.

Därefter påbörjades en koncept- och designprocess där prototyper arbetades fram, vilka även dessa användningstestades. Utifrån godkända prototyper producerades webbplatsens design med avstamp från organisationens befintliga grafiska profil. Den tekniska plattform som valdes är SiteVision.

Resultat

Det nya intranätet har tagits emot mycket väl av organisationen och de nya sociala funktionerna som exempelvis digitala grupprum används flitigt. Medarbetarna upplever bättre struktur samt större förutsättningar för samverkan och kunskapsdelning.

Osynligs fokus på användbarhet har varit väldigt viktigt i processen.

Ingela Persson
Projektansvarig CSN

Navigering för mobila enheter

Eftersom intranätet skulle finnas tillgängligt i alla typer av enheter, anpassade vi navigeringen för olika skärmupplösningar.

Läsplatta

Endast de viktigaste kraven från användarna av läsplatta presenteras i en översiktlig vy.

Grupprum

Den sociala funktionen "Grupprum" är en mycket uppskattad funktionalitet där användarna kan skapa privata och publika samarbetsytor med flera sociala funktioner.

Inblick i processen

 • <p>Vi gjorde interaktionsdesign för gränssnittet i fyra olika skärmupplösningar. Här visas interaktionsdesign för startsidan. </p>

  Vi gjorde interaktionsdesign för gränssnittet i fyra olika skärmupplösningar. Här visas interaktionsdesign för startsidan.

 • <p>Efter interaktionsdesign satte vi färg och form. Här har sidhuvudet fått sitt färdiga utseende. Från mobil via läsplatta till desktop.</p>

  Efter interaktionsdesign satte vi färg och form. Här har sidhuvudet fått sitt färdiga utseende. Från mobil via läsplatta till desktop.

 • <p>Som en del av den digitala identiteten designade vi även ett bibliotek med verktygsikoner.</p>

  Som en del av den digitala identiteten designade vi även ett bibliotek med verktygsikoner.

 • Förstå användaren

  • Identifiera syfte
  • Användarresor
  • User Interviews
  • User Stories
  • Sidstruktur
  • Prototyper
 • Koncept & design

  • Digital identitet
  • Konceptutveckling
  • Wireframes
  • Gränssnittsdesign
  • Användningstester

Vill du jobba med oss?

Vad kul, låt oss börja direkt!

Kontakta oss