Vi använder cookies för mät- och analysändamål. Genom att använda vår webbplats godkänner du att cookies används.

Därför ska du satsa på UX

Varför ska du lägga tid och pengar på att jobba med UX? Vi listar de tre viktigaste anledningarna.

Så gynnar UX din affär
Lyckas med intervjun

Med användarintervjuer får du möjlighet att gå på djupet och lära dig mer om dina användare.

Prata med dina användare

Designsprint

Designsprint är en metod för att lösa stora utmaningar och snabbt testa nya idéer. På bara en vecka kan du generera idéer och lösningar, bygga en prototyp och validera den genom att testa på slutanvändare. Du får snabbt veta om din idé fungerar eller inte, innan du hunnit investera en massa tid och pengar på utveckling.

Designsprint är en metod som utvecklades på Google för att kapa långa beslutsprocesser och snabbt testa och validera nya idéer. Upplägget gör att vi kommer framåt i processen. Vi kan genomföra sprinten på fyra eller fem dagar, beroende på vad som passar bäst för det specifika uppdraget.

Så går en designsprint till

Vi sätter ihop ett gemensamt team med personer från er organisation och olika kompetenser från oss. Alla från er behöver inte vara med under alla dagar, men det är viktigt att någon med beslutsmandat finns med i början av veckan.

Dag ett (måndag) – Uppstart och konceptutveckling

Dag ett definierar vi målbild och problemställning. Vi ringar in vilka frågeställningar som finns och jobbar med olika övningar för att generera idéer på lösningar.

Dag två (tisdag) - Välj idé

Dag två röstar gruppen fram den idé som bäst löser problemet. Vi ritar sedan upp ett flöde utifrån det valda konceptet.

Dag tre (onsdag) - Prototyp

Dag tre bygger vi på Osynlig en klickbar prototyp som simulerar en riktig lösning inför användningstesterna. Vi förbereder också själva testerna.

Dag fyra (torsdag) - Användningstester

Dag fyra gör vi användningstester med personer i målgruppen. Observationer och resultat dokumenteras löpande under dagen. Efter testerna sammanställer vi resultatet och diskuterar nästa steg.

Dag fem (valbar dag)

Ibland behövs en extra dag för att ta fram en mer avancerad prototyp eller för att gå igenom resultatet och planera för nästa steg. Vi hittar det upplägg som passar bäst utifrån er utmaning.

Det här tar du med dig:

  • Ett klickbart och validerat koncept som är lätt att presentera för nyckelroller i organisationen.
  • En testrapport med sammanställningar av observationer och testresultat.
  • Rekommendationer på nästa steg.