Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

UX-design

UX-design handlar om att designa användarupplevelser som löser problem och gör vardagen enklare för människor. För att lyckas krävs insikter om användarnas drivkrafter och behov kombinerat med kunskap om affärs- och verksamhetsmål.

Det lönar sig att satsa på användarupplevelsen. Det ger nöjda och lojala kunder, stärker varumärket och är en viktig konkurrensfördel. Vi har lång erfarenhet av att arbeta användarcentrerat och jobbar med etablerade metoder för user research. I vissa uppdrag är vi med från början och skapar en helt ny digital produkt eller tjänst. I andra har vi ett långsiktigt samarbete för strategisk vidareutveckling av en befintlig produkt. Vi kan också gå in och starta upp ert arbete med UX och implementera en designkultur i organisationen.

Vi jobbar med företag i många olika branscher. På så sätt kan vi hjälpa företag att vara innovativa eftersom vi tar med oss vår samlade kunskap in i våra uppdrag.

UI och digital design

Självklart har vi också stor kompetens inom UI-design och digital design så att vi kan sätta alla detaljer i gränssnittet och leverera fantastiska användarupplevelser fullt ut. Vi tar gärna fram kompletta designsystem med typografi, färger och design av alla komponenter. Vi jobbar alltid tätt tillsammans med våra egna eller externa utvecklare för att säkerställa att vår design håller hög kvalitet hela vägen in i mål. Här jobbar vi tillsammans i våra olika roller för att skapa ett bra slutresultat.