Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Hur gör vi det lättare att handla lokalt?

Visste du att varannan tugga vi tar är av importerad mat? En tankeställare nu när många importkedjor mellan länder riskerar att brytas på grund av utbrottet av COVID-19.

Vi på Osynlig har under våren uppmärksammat att intresset för handel av lokalproducerad mat har ökat markant, framförallt genom mer aktivitet i grupper på sociala medier där lokal handel marknadsförs. Vi hade en hypotes om att processen för marknadsföring och försäljningen via sociala medier inte fungerar helt smärtfritt, så vi började undersöka processen närmare för att se om det finns något vi skulle kunna hjälpa till med. Det landade i att vi startade ett internt innovationsprojekt för att se om vi som företag skulle kunna bidra till en av våra hjärtefrågor - att stärka det lokala och vår egen hemmaregion Västernorrland. Eller varför inte bidra till hela landets självförsörjning? På Osynlig tycker vi också att det är viktigt att avsätta tid för att testa idéer och utveckla vår kreativitet och innovationsförmåga.

Första steget var att undersöka behoven

För att testa våra initialt uppsatta hypoteser undersökte vi behoven hos både de som säljer lokalproducerat, de som köper och de som har ett intresse av att börja köpa. Vi granskade även de lösningar som finns idag och undersökte om och hur de används för att gå till botten med de verkliga behoven.

Under vår förstudie identifierade vi flera hinder både för köpare och för säljare som tyder på att den lokala handeln inte når sin fulla potential. Vi ser att det finns möjligheter att förbättra processen.

Vägen framåt?

I vår kontakt med de som säljer lokalproducerad mat har vi identifierat ett starkt behov av att förenkla och minska administration och samtidigt kunna nå ut till fler köpare. Tiden som går åt till administration skulle istället kunna läggas på det producenterna helst vill syssla med – sin odling eller hanteringen av djur eller boskap. Vi ser även hur köparna idag brinner lite extra för att stötta det lokala, men att det är svårt att ändra ett invant beteende.

De insikter vi fått och de kontakter vi skapat under detta projekt ser vi skulle kunna vara starten på något som faktiskt kan göra skillnad, på riktigt. Vi vill gärna gå vidare och se om vi kan skapa en lösning som underlättar den lokala handeln. Så är du verksam eller arbetar i liknande projekt och är sugen på att höra mer? Eller är du konsument eller producent av lokala varor och villig att bidra med dina tankar? Hör av dig till hej@osynlig.se.

Vill du veta mer?

Prata med Martin Lindström, Design principal