Design som löser
riktiga problem

Illustration representerande user experience

Det gäller att se hela bilden. Hur ser kontexten ut för den som använder din digitala tjänst?

I vilket sammanhang används den? Vad händer innan och efter? Vilken känsla har användaren då? Vilket problem vill hen lösa? Vad är känslan efteråt? Kan vi underlätta nästa steg och göra livet lättare även när tjänsten inte används?

Det här är frågor som våra strateger, designers och utvecklare ställer. Och vi ställer dem inte bara till till varandra och till dig. Så ofta vi kan pratar vi med dina användare och låter dem berätta för oss hur det funkar.

Läs mer Se exempel
Illustration representerande rapid prototyping

Vill du få ett snabbt och tillförlitligt svar på om en idé eller ett flöde funkar? Med en enkel prototyp kan du ta reda på det utan att skriva en enda rad kod. Allt som behövs är att designen sitter, innehållet är på plats och att vi ställer relevanta frågor till rätt personer.

Att jobba med prototyping är ett både effektivt och roligt utvecklingsarbete som snabbt ger värdefull information och som sparar dig dyrbar tid och pengar.

Läs mer
Illustration representerande brand identity

Din brand identity visar ditt företag från sin bästa och sannaste sida och svarar på frågorna: Vilka är ni och vad vill ni? Är ni intressanta för mig? Vilken status kan ni ge mig? Varför ska jag välja er framför era konkurrenter? Är ni trovärdiga?

För att kommunicera ett konsekvent och starkt varumärke, oberoende av plattform, behöver din visuella identitet vara enklare, tydligare och mer unik än någonsin. Idag är det självklart att såväl strategi som visuella element och verktyg utgår från din digitala närvaro.

Läs mer
Illustration representerande front-end development

Teknikens uppgift är att göra verklighet av designen så att den levererar på rätt sätt. Snyggt, stabilt och säkert. Våra frontendutvecklare jobbar med den teknik som bäst tar projektet i mål. De är en självklar del av projektgruppen från start och bidrar med sina insikter genom hela arbetet.

Bra idéer och förslag till förbättringar kommer inte sällan i dialogen mellan utvecklare och designers. Ofta genom att någon ställer frågan: Kan vi inte göra det här på ett enklare sätt?

Läs mer