Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att digitala tjänster ska vara byggda så att de inte stänger ute människor. Det handlar om både design, teknik och innehåll. För offentliga aktörer är det lag på att webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Men digital tillgänglighet är viktigt för alla, oavsett bransch.

Tillgänglighetsgranskning hjälper dig prioritera

Att göra en tillgänglighetsgranskning är ett bra sätt att komma igång med tillgänglighetsarbetet. Vi granskar då er webb eller app och går igenom hur väl ni uppfyller tillgänglighetskraven. Du får en rapport med en lista över prioriterade åtgärder.

Omfattningen på granskningen bestämmer vi tillsammans med dig. Ofta börjar vi med att göra en mindre analys för att ta tempen på hur det ser ut. Då får ni en bra bild om hur ni ligger till och vilka era största tillgänglighetsbrister är. Vi kan självklart också göra mer omfattande granskningar.

När granskningen är gjord kan vi hjälpa er att åtgärda de brister som kommit fram. Vi håller också gärna utbildningar i digital tillgänglighet.

Webbdirektivet - lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Sedan 2019 finns en lag i Sverige om digital tillgänglighet. I korthet innebär lagen att offentliga aktörers webbplatser, intranät, extranät och appar ska följa den europeiska standarden för tillgänglighet, EN 301 549. Mer information finns på Diggs webbplats..

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius, Business Director