Vi använder cookies för mät- och analysändamål. Genom att använda vår webbplats godkänner du att cookies används.

Därför ska du satsa på UX

Varför ska du lägga tid och pengar på att jobba med UX? Vi listar de tre viktigaste anledningarna.

Så gynnar UX din affär
Lyckas med intervjun

Med användarintervjuer får du möjlighet att gå på djupet och lära dig mer om dina användare.

Prata med dina användare

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att digitala tjänster ska vara byggda så att de inte stänger ute människor. Det handlar om både design, teknik och innehåll. Vi ser digital tillgänglighet som en hygienfaktor - oavsett bransch.

Webbdirektivet - lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Sedan 2019 finns en ny lag i Sverige om digital tillgänglighet. I korthet innebär lagen att webbplatser, intranät, extranät och appar inom offentlig sektor ska följa den europeiska standarden för tillgänglighet, EN 301 549. Nya webbplatser ska redan uppfylla kraven, där var deadline september 2019. För befintliga webbplatser är den 23 september 2020 som gäller och för appar gäller september 2021. Intranät ska göras tillgängliga när de genomför en omfattande översyn.

Tillgänglighetsgranskning hjälper dig prioritera

Att göra en tillgänglighetsgranskning är ett bra sätt att komma igång med tillgänglighetsarbetet. Vi granskar då er webb (eller annan digital lösning) och går igenom hur väl ni uppfyller kraven som ställs. Du får en rapport med en lista över prioriterade åtgärder som vi går igenom vid ett möte.

Omfattningen på granskningen bestämmer vi tillsammans med dig. Vi kan göra en mindre analys med stickprov för att ta tempen på hur det ser ut. Då får ni en bra bild om hur ni ligger till och vilka era största tillgänglighetsbrister är. Vi kan självklart också göra mer omfattande granskningar.

När granskningen är gjord kan vi hjälpa er att åtgärda de brister som kommit fram. Vi håller också gärna utbildningar i digital tillgänglighet.