Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Användarintervjuer

Användarintervjuer är ett sätt att lära sig på djupet om användarnas tankar, motivation och attityder inom ett ämne. Användarintervjuer kan genomföras för att utforska ett problemområde relaterat till en ny produktidé eller innovation, eller för att lära sig mer om användarnas attityder till en befintlig produkt i syfte att vidareutveckla och förbättra den.

Få helt nya insikter

Användarintervjuer är en lämplig metod för att utforska ett ämne på djupet och för att få ett helhetsperspektiv. Det kan finnas saker relaterade till ämnet du undersöker som du inte tänkt på innan som kan inspirera vidare utforskning inom produktutvecklingen.

Kombinera gärna metoder

Till skillnad från användningstester så fokuserar användarintervjuer på vad användarna säger snarare än att observera hur de faktiskt beter sig - därför är det bra att kombinera användarintervjuer med andra metoder. Vi brukar kombinera användarintervjuer med användningstester för att få ut så mycket insikter som möjligt.