Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Användarintervjuer

Användarintervjuer är ett sätt att lära sig på djupet om användarnas tankar, motivation och attityder inom ett ämne. Användarintervjuer kan genomföras för att utforska ett problemområde relaterat till en ny produktidé eller innovation, eller för att lära sig mer om användarnas attityder till en befintlig produkt i syfte att vidareutveckla och förbättra den.

Grunden till en framgångsrik användarupplevelse

Varför är det viktigt att prata med användarna? Jo, därför att det är grunden till att utveckla framgångsrika digitala lösningar. Du behöver förstå dina kunders drivkrafter, behov och utmaningar för att hitta rätt lösning och skapa en bra användarupplevelse. Det minimerar risken att du bygger något som inte efterfrågas, och det ger dessutom ofta insikter som kan ge upphov till helt nya affärsmöjligheter. Användarintervjuer är en lämplig metod för att utforska ett ämne på djupet och för att få ett helhetsperspektiv. Det kan finnas saker relaterade till ämnet du undersöker som du inte tänkt på innan som kan inspirera vidare utforskning.

Kombinera gärna med andra metoder

Till skillnad från användningstester så fokuserar användarintervjuer på vad användarna säger snarare än att observera hur de faktiskt beter sig - därför är det bra att kombinera användarintervjuer med andra metoder. Vi brukar kombinera användarintervjuer med användningstester för att få ut så mycket insikter som möjligt. Vi kompletterar även med statistik och kvantitativ data för att få en helhetsbild.

Läs mer

Artikel: Prata med användarna – Nyckeln till konkurrenskraftiga tjänster
Artikel: Kundinsikter – Så här kommer du igång
Så jobbar vi på Osynlig

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius, Business Director