Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kundinsikter – så här kommer du igång

För att förstå dina kunder måste du prata med dem. Det låter så enkelt, ändå är det lätt att det inte blir av. Men det behöver inte vara ett stort och omfattande projekt, det viktiga är att komma igång.

Varför är det viktigt? Jo, därför att det är grunden till att utveckla framgångsrika digitala lösningar. Du behöver förstå dina kunders drivkrafter, behov och utmaningar för att hitta rätt lösning och skapa en bra användarupplevelse. Det minimerar risken att du bygger något som inte efterfrågas, och det ger dessutom ofta insikter som kan ge upphov till helt nya affärsmöjligheter.

Ett insiktsarbete bör bestå av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Ofta prioriteras det kvantitativa, kanske för att det är mer lättillgängligt? Att jobba med kvalitativa metoder som intervjuer, obeservationsstudier eller tester ger dock en djupare förståelse som en statistikrapport inte kan ge. Och det behöver inte vara krångligt. Här kommer tre tips på vägen.

Tre tips för att lyckas med kvalitativa undersökningar

  1. Definiera syftet

    Innan du börjar, definiera vad det är du vill ha svar på och hur du utvärderar resultatet. Syftet styr också vilka metoder som är bäst lämpliga. Ska du göra intervjuer, en observationsstudie, testa en prototyp eller kombinera flera metoder?

  2. Prata med rätt personer

    Rekrytera riktiga slutanvändare, alltså personer i din definierade målgrupp - inte vänner och familj, för att få ett kvalitativt resultat.

  3. Fokusera på det specifika och konkreta

    Fokusera på specifika, konkreta händelser som personen varit med om - inte hypotetiska framtidsscenarier. Vad vi säger att vi gör och vad vi faktiskt gör varierar ofta.

Eller så hör du av till oss på Osynlig så hjälper vi dig att komma igång!

Läs mer

Håll avstånd - men inte till dina användare
Gastrofys produktchef om värdet av kvalitativ data
Verktyg för remote user research

Vill du få våra tips och spaningar direkt i din mailbox? Då ska du signa upp på vårt nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i månaden. Anmäl dig här.

Vill du veta mer?

Prata med Martin Lindström, Design principal