Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Vägen till fantastisk design

De flesta med kreativa yrken kan nog känna igen sig i känslan av att ens egna arbete inte riktigt når ända fram. Vad kan man göra för att ta steget från medioker till riktigt bra design?

All of us who have creative work, we get into it because we have good taste. We can tell the excellent from the mediocre. But when we look at our own work it often feels like there's a gap. What you’re making is good but it's not that good. And your taste, that got you into this, is still excellent.

Så började Kevin Clark, Design lead på Shopify, sin presentation på förra årets UXDX-konferens i Dublin. Det var en av våra favoritpresentationer från konferensen och vi rekommenderar den starkt.

Tanken om “the gap” kommer från början från journalisten Ira Glass, och det är något vi tror att de flesta med kreativa yrken kan känna igen sig i. För att gå ifrån det mediokra och närma sig riktigt bra design jobbar Kevin Clark själv utifrån tre principer:

  1. Lös rätt problem

    Problemlösning är lätt – så länge du utgår från rätt problem. Alltför ofta produceras lösningar utifrån dåliga eller felriktade problemformuleringar. Problemet du fokuserar på kommer att definiera lösningen – om problemet är fel blir alla beslut efter det fel. Clark liknar UX-rollen med en doktor vars patient kommer in och beskriver symptom. Doktorns (UX-designerns) uppgift är att ställa rätt frågor för att hitta roten till problemet och sedan lösa symptomen på bästa sätt. Det handlar om att prioritera arbetet rätt för att inte kasta bort värdefull tid och pengar på något som löser fel problem eller ännu värre – ett problem som inte finns.

  2. Kvantitet över kvalitet

    Att värdera kvantitet över kvalitet kan vara svårt. Ofta har man en inre idé om vad som är den perfekta lösningen som hindrar en från att utforska och testa flera idér och sedan lära sig av sina misstag. Det finns mängder av lösningar till ett givet problem, chansen att du väljer en av de bästa lösningarna genom att bara undersöka en lösningsidé är liten. Genom att undersöka flera olika idéer ökar chanserna signifikant, och för att snabbt undersöka flera olika lösningsförslag måste du släppa lite på kvaliteten.

  3. Bli inte för specialiserad

    Det finns en idé om vikten av att specialisera sig i dagens samhälle. Författaren David Epstein ifrågasätter det konceptet i sin bok Range där han undersöker fördelar med att vara generalist i jämförelse med specialist. Epstein menar att det beror på inom vilket område man verkar. Inom till exempel golf, schack och tennis finns det tydligt definierade regler och konsekvenser vilket gör specialisering önskvärt. Inom till exempel politik, teknologi och design är inte spelreglerna lika självklara, här är en bredd av olika kompetenser mer önskvärt. Att verka som specialist inom ett av dessa områden kan till och med ge negativa effekter. Det kan skapa en attityd av att man vet allt och göra det svårt att se saker ur en nybörjares perspektiv. Istället för att se det som att man lär sig lite av varje, ser Epstein det som att varje ny lärdom inom nya områden gör honom mer kompetent inom de andra områdena han är duktig på.

Pressen att prestera sätter krokben för oss själva

Kevin Clarks presentation sätter fingret på utmaningar som vi som UX-designers, eller andra med kreativa yrken, ofta kämpar med. En röd tråd genom presentationen är hur pressen att prestera ofta är det som sätter krokben för en själv. Bra UX-design grundar sig i bra problemlösning, och bra problemlösning stjälps när vi fastnar i att snabbt hitta den perfekta designlösningen. Om vi istället fokuserar på att identifiera det verkliga problemet och utforskar flera tänkbara lösningsförslag börjar vi närma oss fantastisk design.

Vi rekommenderar starkt Kevin Clarks presentation som du kan se i sin helhet här.

UXDX är en internationell konferens om UX och digital produktutveckling. Läs mer om konferensen och se programmet för 2020.

Porträttbild på Lise.
Vill du veta mer?

Prata med Lise Bugge, UX Designer