Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så får du ut mer av dina användarintervjuer

Med användarintervjuer får du möjlighet att gå på djupet och lära dig mer om dina användare. Användarintervjuer kan användas för att utforska ett problemområde när du vill ta fram en ny produkt eller om du vill lära dig mer om dina användare för att förbättra en befintlig produkt.

Om du inte är van att göra användarintervjuer finns det en del saker att tänka på för att få ett så bra resultat som möjligt. Här kommer fem tips.

.

 1. Specifika händelser, inte hypotetiska scenarier

  Fokusera på specifika händelser som personen faktiskt har varit med om, istället för hypotetiska framtidsscenarier. Personers attityder och faktiska beteende varierar ofta. De flesta är också måna om god stämning och tenderar att svara det de tror att intervjuaren vill höra. Därför ger frågan “Skulle du kunna tänka dig att använda den här produkten?” oftast missvisande svar.

 2. Lyssna och ställ följdfrågor

  Kom ihåg att du är här för att lära dig av personen, inte tvärtom. Ta inte över samtalet med prat om din produkt eller dina åsikter om den. Lyssna istället uppmärksamt på vad personen har att säga och kom ihåg att ställa följdfrågor som “Varför kände du så?” eller “Hur menar du när du säger det?”. Det kan vara detaljer som personen tycker är irrelevanta, men som ger betydelsefulla insikter om din produkt.

 3. Var flexibel

  Användarintervjuer kan variera mycket från person till person - vissa pratar mycket, vissa mindre, vissa vill komma med lösningar etc. Utgå från en intervjuguide men var öppen för att göra mindre korrigeringar i stunden om du anser att du kan få ut mer av intervjun på det sättet.

 4. Skapa en bekväm stämning

  En bekväm stämning under en användarintervju är inte bara trevligt, om den du intervjuar känner sig trygg delar hen med sig av mer information. Börja med enkla frågor, bekräfta personens känslor (utan att lägga in bias) och var noggrann med att personen inte känner sig dum. Det sista kan låta självklart - men under användarintervjuer är det vanligt att användaren känner sig testad och vill ge en så bra bild av sig själv som möjligt.

 5. Undvik bias!

  Sist men inte minst - undvik bias i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga, undvik att vrida på frågor och påståenden som gör att dina egna åsikter bekräftas.

Mer på samma tema:

Mer om hur vi jobbar med användarintervjuer
Gastrofys produktchef om värdet av kvalitativ data
Verktyg för remote user research

Vill du få våra tips och spaningar direkt i din mailbox? Då ska du signa upp på vårt nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i månaden. Anmäl dig här.

Vill du veta mer?

Prata med Malin Edlund, CEO