Vi använder cookies för mät- och analysändamål. Genom att använda vår webbplats godkänner du att cookies används.

Därför ska du satsa på UX

Varför ska du lägga tid och pengar på att jobba med UX? Vi listar de tre viktigaste anledningarna.

Så gynnar UX din affär
Lyckas med intervjun

Med användarintervjuer får du möjlighet att gå på djupet och lära dig mer om dina användare.

Prata med dina användare

Hur förenklar vi skogsägarens vardag?

Skogsvinge – en skoglig e-tjänst

Tillsammans med SCA tog vi fram Skogsvinge – en innovativ tjänst som förenklar skogsägarens vardag. Här kan skogsägaren hantera allt som har med sin skog att göra.

Målet är att alla som äger skog enkelt ska kunna sköta om den, genom mobilen, datorn eller surfplattan. När och var som helst. Skogsvinge är en helt kostnadsfri tjänst.

  • Strategi
  • UX-design
  • UI-design
  • Utveckling

Osynlig har haft rollen som UX-designer i projektet. Vi har tagit fram en digital designstrategi utifrån användarprofiler och önskade leverabler. Därefter har vi designat tjänstens flöden. Vi har även utformat och utfört tester under arbetets gång. Vår leverans har sträckt sig till och med frontend-utveckling.

Visualisering med laserdata

Med hjälp av avancerad luftburen laserskanning har SCA Skog utvecklat metoder för att ta fram skogsdata med extremt hög precision. Detaljerade uppgifter om exempelvis trädhöjd, virkesförråd, terrängens beskaffenhet kan fås framur den data som laserskanningen levererar. Visualiseringarna av skogsfastigheter i Skogsvinge är så nära ett riktigt besök i skogen det går att komma. Ibland ännu närmare. Därför ger de ett minst lika detaljerat underlag för planering och uppföljning av åtgärder som ett besök i skogen.

Alla skogsaffärer på ett ställe

Eftersom alla data om dina skogsfastigheter samlas i Skogsvinge kan tjänsten ge en komplett och samlad bild av dina skogsaffärer. Skogsvinge visar totala intäkter och gör det möjligt att ner på detaljnivå se vilka trädslag, sortiment och kontrakt som ligger bakom intäkterna.

I Skogsvinge finns dessutom information om alla inkomster och utgifter som är kopplade till kontrakt. Ordning och reda vid bokföring och i deklarationstider med andra ord.

SCA Skog och Osynlig

SCA är Europas största privata skogsägare med en total areal på 2,6 miljoner hektar skogsmark. SCA Skog förvaltar och försörjer SCAs industrier i norra Sverige med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare. Tillsammans med SCA Skog har vi tagit fram Skogsvinge som är den nya tidens digitala tjänst för alla som äger skog. Uppdraget är ett samarbete med flera aktörer.

Till Skogsvinge
Mer om SCA