Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Hur förenklar vi skogsägarens vardag?

Skogsvinge – en skoglig e-tjänst

Tillsammans med SCA tog vi fram Skogsvinge – en innovativ tjänst som förenklar skogsägarens vardag. Här kan skogsägaren hantera allt som har med sin skog att göra.

Målet är att alla som äger skog enkelt ska kunna sköta om den, genom mobilen, datorn eller surfplattan. När och var som helst. Skogsvinge är en helt kostnadsfri tjänst.

  • Strategi
  • UX-design
  • UI-design
  • Utveckling
Skogsägare som är ute och jobbar i skogen

Osynlig har haft rollen som UX-designer i projektet. Vi har tagit fram en digital designstrategi utifrån användarprofiler och önskade leverabler. Därefter har vi designat tjänstens flöden. Vi har även utformat och utfört tester under arbetets gång. Vår leverans har sträckt sig till och med frontend-utveckling.

Diagram och siffror uppställda på en mobilskärm.

Visualisering med laserdata

Med hjälp av avancerad luftburen laserskanning har SCA Skog utvecklat metoder för att ta fram skogsdata med extremt hög precision. Detaljerade uppgifter om exempelvis trädhöjd, virkesförråd, terrängens beskaffenhet kan fås fram ur den data som laserskanningen levererar. Visualiseringarna av skogsfastigheter i Skogsvinge är så nära ett riktigt besök i skogen det går att komma. Ibland ännu närmare. Därför ger de ett minst lika detaljerat underlag för planering och uppföljning av åtgärder som ett besök i skogen.

Färgprover på grönt och magenta med färgkoder

Alla skogsaffärer på ett ställe

Eftersom alla data om skogsägarens skogsfastigheter samlas i Skogsvinge kan tjänsten ge en komplett och samlad bild av skogsaffären. Skogsvinge visar totala intäkter och gör det möjligt att ner på detaljnivå se vilka trädslag, sortiment och kontrakt som ligger bakom intäkterna.

I Skogsvinge finns dessutom information om alla inkomster och utgifter som är kopplade till kontrakt. Ordning och reda vid bokföring och i deklarationstider med andra ord.

SCA Skog och Osynlig

SCA är Europas största privata skogsägare med en total areal på 2,6 miljoner hektar skogsmark. SCA Skog förvaltar och försörjer SCA:s industrier i norra Sverige med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare. Tillsammans med SCA Skog har vi tagit fram Skogsvinge som är den nya tidens digitala tjänst för alla som äger skog. Uppdraget är ett samarbete med flera aktörer.

Till Skogsvinge
Mer om SCA

Vill du veta mer?

Prata med Martin Lindström, Design principal