Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Product metrics

Data som ger insikter om hur din digitala produkt presterar är avgörande för framgångsrik produktutveckling. Genom att mäta rätt saker får du och ditt team en förståelse för vad som fungerar och inte. Vi hjälper dig att definiera och sätta upp rätt product metrics för din digitala produkt eller tjänst, så att den kan nå nästa nivå.

Att arbeta med product metrics är avgörande för att förstå hur du får din digitala produkt att växa. Det är också en förutsättning för ett datadrivet och hypotesbaserat arbetssätt. Utmaningen är sällan mätningen i sig – utan att mäta rätt saker, säkerställa att data håller hög kvalitet och framförallt att dra rätt slutsatser som leder till konkreta actions.

Varför arbeta med produkt metrics?

Du ska arbeta med product metrics för att:

 • förstå vad som funkar och vad som behöver förbättras
 • förstå hur nya funktioner och förändringar påverkar användarupplevelsen och hur produkten presterar
 • skapa förutsättningar att arbeta hypotesdrivet och datadrivet.

Vanliga product metrics

Det mesta går att mäta, tricket är att mäta rätt saker. Vilka användningsmål du ska sätta upp och tracka beror på vilken typ av produkt det gäller och vilket stadie av tillväxt ni befinner er i.

Vanliga product metrics att mäta för en produkt är:

 • Aktivering: Antal % användare som upplever värdet med produkten.
 • Engagemang: Antal % användare som är frekventa användare av produkten.
 • Bevarande (Retention): Antal % användare som återkommer till produkten, månad efter månad.

Vi hjälper dig att definiera och sätta upp product metrics för just er produkt eller tjänst. Vi kan också göra en översyn och kvalitetssäkring av befintliga metrics.

Dashboards och rapporter

För att kunna arbeta effektivt med att följa upp era mål behöver metrics presenteras på ett överskådligt sätt. Vi sätter upp relevanta dashboards och/eller rapportstrukturer. Ofta behövs olika dashboards till olika interna mottagare, som en executive board för ledningen och detaljerade dashboards för produktteamet. Vi kan också göra specifika rapporter och djupdykningar, till exempel inför eller efter en lansering av nya funktioner.

Coachning och utbildning

Vi håller ofta utbildningar och föreläsningar om product metrics och datadriven produktutveckling. Våra erfarna strateger kan också gå in på plats och starta upp arbetet med att implementera ett hypotesbaserat arbetssätt. Vi erbjuder även coachning – ibland det vara skönt att bolla siffror eller få ett till par ögon på ett underlag innan affärskritiska beslut fattas.

Verktyg och system

Vi har jobbat med alla större analysverktyg på marknaden och är inte låsta till en specifik tjänst eller leverantör. Vi är certifierad partner till Mixpanel, ett bransch-ledande verktyg för produktanalys. Vi kan hjälpa er att komma igång med Mixpanel, men också att få ut mer av verktyget om ni redan använder det.

Vi jobbar också med Googles produkter som Google tag manager, Google analytics och Google data studio, och andra analyticsverktyg som Amplitude, Heap och Hojtar. Vi rekommenderar gärna verktyg utifrån era specifika behov.

Kombinera med kvalitativ analys

Vi rekommenderar alltid att du kombinerar kvantitativ analys med kvalitativ user research, som intervjuer eller användningstester, för att få en helhetsbild och djupare förståelse för användarnas beteende.

Vill du veta mer?

Vi kan hjälpa dig att:

 • Göra en tillväxtanalys - identifiera vilken typ av tillväxt som är viktig för just er produkt.
 • Definiera produktmål och metrics baserat på tillväxtanalys.
 • Implementera och kvalitetssäkra datatracking.
 • Sätta upp dashboards och rapporter.
 • Utbilda i och leda ett hypotesdrivet arbetssätt.