Vi använder cookies för mät- och analysändamål. Genom att använda vår webbplats godkänner du att cookies används.

Därför ska du satsa på UX

Varför ska du lägga tid och pengar på att jobba med UX? Vi listar de tre viktigaste anledningarna.

Så gynnar UX din affär
Lyckas med intervjun

Med användarintervjuer får du möjlighet att gå på djupet och lära dig mer om dina användare.

Prata med dina användare

Effektkartläggning

I början av ett projekt finns det ofta många idéer och önskemål om funktioner och innehåll. Det är lätt att hamna fel och lägga tid på fel saker. Med hjälp av en effektkarta kan du säkerställa att en produkt eller tjänst utvecklas i rätt riktning.

För att en digital satsning ska lyckas måste den möta användarnas behov samtidigt som den ska leverera på affärsmål och behov från organisationen. Genom en effektkartläggning blir det tydligt vad syftet med produkten är, vem den är till för, vilka mätbara effekter den ska ge och hur lösningen kopplas till användarnas behov. Resultatet är en visuell effektkarta som är enkel att dela vidare i organisationen och gör det lättare att hålla riktningen i projektet.

Fördelar med effektkartläggning:

  • Hjälper till att hålla användarperspektivet genom hela projektet.
  • Ger stöd i att prioritera funktioner och innehåll för att få största möjliga effekt.
  • Effektkartan ger ett bra beslutsunderlag och argument för vägval under projektet.
  • Skapar en förståelse i organisationen för vad den digitala produkten ska göra och varför.
  • Säkerställer att lösningen möter både slutanvändarnas och organisationens behov.