Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Effekt­kartläggning

I början av ett projekt finns det ofta många idéer och önskemål om funktioner och innehåll. Det är lätt att hamna fel och lägga tid på fel saker. Med hjälp av en effektkarta kan du säkerställa att en produkt eller tjänst utvecklas i rätt riktning.

För att en digital satsning ska lyckas måste den möta användarnas behov samtidigt som den ska leverera på affärsmål och behov från organisationen. Genom en effektkartläggning blir det tydligt vad syftet med produkten är, vem den är till för, vilka mätbara effekter den ska ge och hur lösningen kopplas till användarnas behov.

Fördelar med effektkartläggning

  • Hjälper till att hålla användarperspektivet genom hela projektet.
  • Ger stöd i att prioritera funktioner och innehåll för att få största möjliga effekt.
  • Effektkartan ger ett bra beslutsunderlag och argument för vägval under projektet.
  • Skapar en förståelse i organisationen för vad den digitala produkten ska göra och varför.
  • Säkerställer att lösningen möter både slutanvändarnas och organisationens behov.

Det här tar du med dig

Resultatet av effektkartläggningen är en visuell effektkarta som är enkel att dela vidare i organisationen och som gör det lättare att hålla riktningen i projektet.